Finał wakacyjnego projektu dla najmłodszych z Opoką oraz Feniksem

Finał wakacyjnego projektu dla najmłodszych z Opoką oraz Feniksem

29 sierpnia w siedzibie Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” mieszczącej się przy ulicy Rolna 5 w Opocznie obyło się ostatnie spotkanie w ramach realizowanego zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie zajęć profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom poprzez organizację zajęć sportowych uzupełnianych warsztatami prowadzonymi przez psychologów oraz terapeutów dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Opoczno”. Pierwsza część składała się z warsztatów profilaktycznych, a po nich podsumowano drugą edycję projektu pod hasłem: „Nie – dla alkoholu…

Czytaj więcej