O FENIKS

U podstaw utworzenia Klubu Sportowego FENIKS Opoczno leży misja upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a co za tym idzie promocja zdrowego stylu życia, edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży.

Numer wpisu LKS Feniks Opoczno w ewidencji Starostwa Powiatowego: 36/2015

Numer ewidencji podatkowej LKS Feniks Opoczno: 7681837457

Numer REGON LKS Feniks Opoczno: 362667407

Numer rachunku bankowego LKS Feniks Opoczno: 97 2030 0045 1110 0000 0416 1890

Składki członkowskie należy opłacać wpisując w treści przelewu – IMIĘ I NAZWISKO ORAZ SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA ROK (PODAĆ ROK) ORAZ WARTOŚĆ SKŁADKI

wz1

Stowarzyszenie zostało utworzone przez osoby dla których sport to prawdziwa pasja!

☀ Feniks Opoczno to pozytywna filozofia sportu! ☀

Promujemy między innymi: Street Soccer, Beach Soccer, Futnet czy startujemy w maratonach..


Klub Sportowy Feniks został założony 10.09.2015 roku przez osoby: Grzegorz Brzeski, Edyta Brzeska, Tomasz Poddębniak, Rafał Lasota, Daniel Kotfin, Konrad Rożenek, Karol Natkański, Arkadiusz Lipiec, Marcin Siudziński, Marcin Tokarski, Damian Tokarski, Adam Stańczyk, Piotr Jesionek, Sebastian Bobrek, Bartłomiej Migdalski, Piotr Czarnecki, Adam Telus, Kinga Szymańska, Robert Łukasik, Łukasz Knapik, Krzysztof Kosiński, Szymon Rogulski, Łukasz Kapusta, Marcin Mastalerz, Jakub Biernacki, Grzegorz Stępień, Marcin Foryś, Bogusław Gąsiorowski, Jakub Pietras, Damian Gruszczyński, Konrad Indrychowski, Jarosław Dąbrowski, Katarzyna Stańczyk, Marcin Baran, Sylwester Chmal, Jarosław Stępniewski, Arkadiusz Skorupa, Adrian Czarnecki, Tomasz Zaborowski, Łukasz Dróżdż, Robert Nowak, Łukasz Chmal, Wiktor Płuciennik, Michał Tokarski, Łukasz Podgórski, Przemysław Bogusławski, Maciej Ziółkowski, Piotr Płaska, Tomasz Przygodzki, Paweł Kędziora, Angelika Popecka, Piotr Kubiczek, Łukasz Michałowicz, Marcin Słowiński.


Zwyczajni członkowie klubu Feniks Opoczno (stan na 2016.08.09):

 1. Grzegorz Brzeski (od 2015.09.10) KASAAKASAA
 2. Edyta Brzeska (od 2015.09.10) KASAAKASAA
 3. Tomasz Poddębniak (od 2015.09.10) KASAAKASAA
 4. Rafał Lasota (od 2015.09.10)
 5. Daniel Kotfin (od 2015.09.10)
 6. Konrad Rożenek (od 2015.09.10) KASAA
 7. Karol Natkański (od 2015.09.10)
 8. Arkadiusz Lipiec (od 2015.09.10) KASAA
 9. Marcin Siudziński (od 2015.09.10)
 10. Marcin Tokarski (od 2015.09.10) KASAAKASAA
 11. Damian Tokarski (od 2015.09.10)
 12. Adam Stańczyk (od 2015.09.10) KASAAKASAA
 13. Piotr Jesionek (od 2015.09.10) KASAAKASAA
 14. Sebastian Bobrek (od 2015.09.10)
 15. Bartłomiej Migdalski (od 2015.09.10) KASAA
 16. Piotr Czarnecki (od 2015.09.10) KASAAKASAA
 17. Adam Telus (od 2015.09.10)
 18. Kinga Szymańska (od 2015.09.10) KASAAKASAA
 19. Robert Łukasik (od 2015.09.10) KASAAKASAA
 20. Łukasz Knapik (od 2015.09.10) KASAAKASAA
 21. Krzysztof Kosiński (od 2015.09.10)
 22. Szymon Rogulski (od 2015.09.10) KASAA
 23. Łukasz Kapusta (od 2015.09.10) KASAA
 24. Marcin Mastalerz (od 2015.09.10) KASAA
 25. Jakub Biernacki (od 2015.09.10)
 26. Grzegorz Stępień (od 2015.09.10) KASAA
 27. Marcin Foryś (od 2015.09.10) KASAAKASAA
 28. Bogusław Gąsiorowski (od 2015.09.10) KASAAKASAA
 29. Jakub Pietras (od 2015.09.10)
 30. Damian Gruszczyński (od 2015.09.10)
 31. Konrad Indrychowski (od 2015.09.10)
 32. Jarosław Dąbrowski (od 2015.09.10)
 33. Katarzyna Stańczyk (od 2015.09.10)  KASAAKASAA
 34. Marcin Baran (od 2015.09.10)
 35. Sylwester Chmal (od 2015.09.10)  KASAAKASAA
 36. Jarosław Stępniewski (od 2015.09.10) KASAA
 37. Arkadiusz Skorupa (od 2015.09.10)
 38. Adrian Czarnecki (od 2015.09.10)
 39. Tomasz Zaborowski (od 2015.09.10) KASAAKASAA
 40. Łukasz Dróżdż (od 2015.09.10) KASAA
 41. Robert Nowak (od 2015.09.10)
 42. Łukasz Chmal (od 2015.09.10) KASAA
 43. Wiktor Płuciennik (od 2015.09.10)
 44. Michał Tokarski (od 2015.09.10)
 45. Łukasz Podgórski (od 2015.09.10)
 46. Przemysław Bogusławski (od 2015.09.10)
 47. Maciej Ziółkowski (od 2015.09.10) KASAAKASAA
 48. Piotr Płaska (od 2015.09.10)
 49. Tomasz Przygodzki (od 2015.09.10)
 50. Paweł Kędziora (od 2015.09.10)
 51. Angelika Popecka (od 2015.09.10)  KASAA
 52. Piotr Kubiczek (od 2015.09.10)
 53. Łukasz Michałowicz (od 2015.09.10)
 54. Marcin Słowiński (od 2015.09.10)
 55. Wiesław Woźniak (od 2015.10.30) KASAAKASAA
 56. Michał Raczyński (od 2015.10.30) KASAAKASAA
 57. Bogusław Caban (od 2015.10.30) KASAA
 58. Katarzyna Matysiak (od 2015.10.30) KASAA
 59. Krzysztof Białas (od 2015.12.04)
 60. Jacek Janiszewski (od 2015.12.04) KASAA
 61. Mateusz Drabik (od 2015.12.04) KASAAKASAA
 62. Michał Stępień (od 2016.01.11)
 63. Szymon Wiktorowicz (od 2016.01.11)
 64. Karol Cieślik (od 2016.01.11)
 65. Adam Belica (od 2016.02.16) KASAA
 66. Marcin Jachimowski (od 2016.02.16)
 67. Arkadiusz Dujka (od 2016.03.02) KASAA
 68. Sylwester Ksyta (od 2016.03.02) KASAA
 69. Jacek Michałowski (od 2016.03.02)
 70. Paweł Brzeziński (od 2016.03.02)
 71. Grzegorz Lachowski (od 2016.03.02) KASAA
 72. Janusz Białecki (od 2016.03.02) KASAA
 73. Jan Kłosek (od 2016.03.02) KASAA
 74. Marek Sokół (od 2016.03.02) KASAA
 75. Dariusz Leśniewski (od 2016.03.02)
 76. Robert Szulc (od 2016.03.02) KASAA
 77. Mirosław Pidanty (od 2016.03.02) KASAA
 78. Zdzisław Juźwik (od 2016.03.02) KASAA
 79. Andrzej Wędzikowski (od 2016.03.02)
 80. Marek Madej (od 2016.03.02)
 81. Krzysztof Snochowski (od 2016.03.02) KASAA
 82. Jerzy Adamski (od 2016.03.02) KASAA
 83. Mariusz Kubiś (od 2016.03.02) KASAA
 84. Waldemar Wołąkiewicz (od 2016.03.07)
 85. Rafał Kałuża (od 2016.05.02) KASAA
 86. Rafał Staniszewski (od 2016….) KASAA

Członkowie uczestnicy klubu Feniks Opoczno (stan na 2016.03.22):

 1. Bartłomiej Kopera (od 2016.01.11)

STATUT

LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO „FENIKS” OPOCZNO

(pełna nazwa)

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

 • §1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Ludowy Klub Sportowy FENIKS Opoczno, zwany dalej „klubem”.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej tj. LKS Feniks Opoczno lub KS Feniks Opoczno.
 • §2
 1. Siedziba klubu mieści się w Opocznie przy ulicy Kopernika 17/4.
 2. Terenem działania klubu jest obszar miasta i gminy Opoczno oraz powiat opoczyński.
 3. Stowarzyszenie jest organizacją sportową o zasięgu ogólnokrajowym.

Z zachowaniem stosownych przepisów może działać na terytorium innych państw.

 • §3

Klub działa zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 715), ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszą zmianą).

 • §4
 1. Klub posiada osobowość prawną.
 2. Klub może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach Klubu.
 • §5

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

 • §6

Klub może być członkiem polskich oraz międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.

 • §7

Klub może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 • §8

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak, znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

Cele i środki działania.

 • §9
 1. Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej, w szczególności piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.
 2. Klub realizuje swoje cele przez:
 • współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,
 • uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,
 • organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej,
 • sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu.
 • §10

Klub nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

 • §11

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. uczestników,
 3. honorowych,
 4. wspierających.
 • §12
 1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju jak i za granicą, przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji. Założyciele klubu zgodnie z listą obecności na zebraniu założycielskim z automatu zostają członkami zwyczajnymi.
 2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele – za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji w trybie określonym w ust. 1.
 3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu.
 4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne działające poprzez przedstawicieli i osoby fizyczne uznające i wspierające materialnie cele Klubu, przyjęte w trybie określonym w ust.1
 • §13
 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 • wybierać i być wybieranym do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący,
 • uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
 • zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania,
 • korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu,
 • nosić odznakę z godłem Klubu oraz posiadać legitymację członkowską.
 1. Członkowie – uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 2. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 3. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 • §14

Członkowie Klubu zobowiązani są do:

 1. aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu,
 3. stałego podnoszenia poziomu sportowego swych członków,
 4. udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Klub,
 5. regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków z wyjątkiem członków honorowych.
 • §15
 1. Członkostwo ustaje w przypadku:
 • wystąpienia członka z Klubu zgłoszone go na piśmie,
 • rozwiązania się stowarzyszenia,
 • wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.
 1. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.
 2. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku uchylania się od czynnego udziału w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał.
 3. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Klubu.
 4. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

Rozdział IV

Władze klubu.

 • §16

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
 • §17

Kadencja władz Klubu trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

 • §18
 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 5 lata jak sprawozdawczo – wyborcze.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 • uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Klubu oraz w sprawach majątkowych,
 • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu,
 • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz,
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Klubu,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka,
 • rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu.
 • §19

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi Klubu,
 2. z głosem doradczym – członkowie uczestnicy, wspierający oraz zaproszeni goście.
 • §20

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków obecnych w drugim terminie.

 • §21
 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek:
 • uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów,
 • wniosku Komisji Rewizyjnej,
 • wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 • §22

Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

 • §23

Zarząd składa się z 11 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.

 • §24

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
 2. realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,
 3. kierowanie całokształtem działalności Klubu,
 4. zarządzanie majątkiem funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,
 5. uchwalanie planów działania i planów finansowych,
 6. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
 7. powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych zatwierdzanie ich regulaminów,
 8. przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Klubu.
 • §25

W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

 • §26
 1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Klubie – Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Klubu.
 2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.
 3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
 4. Od decyzji Zarządu o ukaraniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.
 • §27
 1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy przewodniczący Walnego Zebrania Członków.
 2. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje.
 3. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.
 • §28
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 9 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę działalności statutowej i finansowo-gospodarczej Klubu.
 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.
 • §29
 1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
 2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział V

Majątek i fundusze klubu.

 • §30
 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusz Klubu składają się:
 • składki roczne członków Klubu,
 • wpływy z zawodów organizowanych przez Klub,
 • wpływy wynikające z umów sponsorskich,
 • darowizny, dotacje i środki pochodzące z innej działalności statutowej Klubu.
 • §30a
 1. Do ważności oświadczeń dotyczących praw i zobowiązań majątkowych Klubu wymagana jest decyzja prezesa klubu lub współdziałanie dwóch osób: skarbnika i jednego z dwóch wiceprezesów.
 2. Oficjalne pisma kierowane przez członków klubu do innych organizacji, sponsorów, partnerów, związków sportowych powinny być podpisane przez Prezesa Klubu.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe.

 • §31

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

 • §32
 1. Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu wyznacza likwidatora, określa tryb rozwiązania oraz przeznaczenie majątku Klubu.
 3. Po zakończeniu likwidacji Klubu likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Opoczyńskiego.
 4. Szczegółowe zasady działania Władz Klubu, biura Klubu i innych komórek mogą określać przygotowane Regulaminy zatwierdzone przez Zarząd Klubu.
 5. Interpretacja postanowień Statutu leży w gestii Zarządu Klubu, a w przypadku odwołania w gestii Walnego Zebrania Członków Klubu.