LKS Feniks z numerem NIP!

  • LKS Feniks z numerem NIP!

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314), z związku z dokonanym zgłoszeniem identyfikacyjnym, Minister Finansów nadał Ludowemu Klubowi Sportowemu Feniks Opoczno następujący Numer Identyfikacji Podatkowej – 7681837457.

LKS Feniks Opoczno ma obowiązek posługiwania się NIP zgodnie z art. 11 ww. ustawy oraz aktualizowania danych objętych zgłoszeniem, zgodnie z art. 9. ww. ustawy.

Data pisma z Urzędu Skarbowego w Opocznie z potwierdzeniem nadania numeru NIP – 01.10.2015.

Odbiór potwierdzenia – 09.10.2015.

 

Share Button

Comments

Komentarzy