Beach Soccer Cup Opoczno dla najmłodszych – zagraj z KS FENIKS OPOCZNO w piłkę na piasku

  • Beach Soccer Cup Opoczno dla najmłodszych – zagraj z KS FENIKS OPOCZNO w piłkę na piasku
☀🌴⚽👊 Beach Soccer Cup Opoczno dla najmłodszych – zagraj z KS FENIKS OPOCZNO w piłkę na piasku!! ☀🌴⚽:)
CEL TURNIEJU:
Celem turnieju jest promocja i popularyzacja piłki nożnej plażowej w Gminie Opoczno. Propagowanie zdrowego stylu życia, integracja lokalnej społeczności, gra zgodnie z podstawową zasadą tej dyscypliny czyli FAIR PLAY. Czerpanie radości z uprawiania pięknej dyscypliny sportowej jaką jest Beach Soccer.
 
ORGANIZATORZY:
Ludowy Klub Sportowy Feniks Opoczno
Urząd Miejski w Opocznie
 
MIEJSCE TURNIEJU:
Boisko do piłki nożnej plażowej przygotowane nad Opoczyńskim zalewem.
 
TERMIN TURNIEJU:
👊 25.06.2016 (sobota)
 
KATEGORIE WIEKOWE:
👊 Zawodnicy urodzeni w latach: 2002-2005
👊 Zawodnicy urodzeni w 2006 roku oraz młodsi
 
SYSTEM ROZGRYWEK:
Uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn do danej kategorii wiekowej.
 
ZGŁOSZENIA DRUŻYN:
Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń do turnieju w imieniu organizatorów jest Grzegorz Brzeski (numer tel. 500 234 636).
Zgłoszenia będą przyjmowane do 23.06.2016 (czwartek) – ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Listy zgłoszeniowe można wypełniać również na Orliku przy ulicy Kossaka.
 
LISTY ZAWODNIKÓW:
Każda z drużyn zobowiązana jest do dostarczenia listy zawodników biorących udział w turnieju na 15 minut przed pierwszym meczem rozgrywek, każdy z opiekunów/trenerów drużyny musi posiadać zgody rodziców na udział dziecka w/w rozgrywkach oraz potwierdzenie o stanie zdrowia. Na liście zgłoszeniowej powinno być: imię, nazwisko, pesel, adres oraz nazwisko opiekuna drużyny oraz nazwa drużyny (zgłoszenia drużyn wyłącznie na przygotowanym druku).
 
CZAS GRY:
Uzależniony od ostatecznej liczby zgłoszonych drużyn.
 
LICZBA ZAWODNIKÓW:
Maksymalnie 8 zgłoszonych do turnieju zawodników + trener/opiekun. W czasie meczu na boisko znajduje się 4 zawodników + bramkarz – zmiany hokejowe.
 
OPIEKA MEDYCZNA:
Zapewniana jest przez organizatora.
 
NAGRODY:
Dla najlepszych zawodników przewidziano pamiątkowe nagrody.
 
INFORMACJE DODATKOWE:
Zawodnicy zobowiązani są być ubezpieczeni od następstw NW i posiadać aktualne badania lekarskie, za które odpowiadają kierownicy drużyn, organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy, zagubione rzeczy, w sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator.
Uczestnicy turnieju nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w turnieju poza kosztami dojazdu i kosztami ubezpieczeń we własnym zakresie.
Dokładne zasady gry zostaną przedstawione w dniu turnieju.
Terminarz spotkań zostanie podany 24.06.2016.
Turniej Beach Soccerazmian
 
☀🌴⚽ Zapraszamy do udziału w turnieju!! 🙂
Share Button

Comments

Komentarzy