Członkowie LKS Feniks Opoczno w Zarządzie Rady MG LZS

Członkowie LKS Feniks Opoczno w Zarządzie Rady MG LZS

23 marca w Miejskim Domu Kultury w Opocznie odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych miasta i gminy Opoczno. Delegatami z LKS Feniks Opoczno, którzy uczestniczyli w zebraniu byli: Grzegorz Stępień, Piotr Jesionek oraz Grzegorz Brzeski (każdy z klubów wyznaczał trzech przedstawicieli). Dodatkowo nasz klub reprezentowali: Konrad Indrychowski (delegat Olimpia Wola Załężna), Adam Belica (delegat LKS Opocznianka) oraz Jarosław Dąbrowski. W pierwszej części spotkania, która miała charakter sprawozdawczy Gminna Rada LZS podsumowała działalność ostatniej…

Czytaj więcej