LKS Feniks z rachunkiem bankowym!

LKS Feniks z rachunkiem bankowym!

W dniu dzisiejszym w Piotrkowie Trybunalskim został założony rachunek bankowy Ludowego Klubu Sportowego Feniks Opoczno. Numer oficjalnego konta bankowego naszego klubu: 97 2030 0045 1110 0000 0416 1890. Na wskazanym rachunku będą składowane środki finansowe Klubu Sportowego Feniks, które zostaną wydatkowane na cele statutowe Stowarzyszenia. W tytule przelewów dotyczących opłat składek członkowskich (wysokość wpłaty wg. uchwały) prosimy wpisywać imię i nazwisko osoby wpłacającej. Wszystkich, którzy chcą wspierać finansowo Klub Sportowy Feniks prosimy o kontakt! KLUB…

Czytaj więcej