Feniks Opoczno oficjalnie klubem sportowym!

  • Feniks Opoczno oficjalnie klubem sportowym!

Decyzją Nr 2/2015 na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25.06.2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) w zw. z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz 595 z późn. zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz 267 z późn. zm.), na wniosek Komitetu Założycielskiego Starosta Opoczyński wpisał do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Opoczyńskiego pod numerem 36/2015 klub sportowy pod nazwą „Ludowy Klub Sportowy FENIKS Opoczno”. Klub sportowy Feniks zyskał osobowość prawną z dniem 24.09.2015 roku.

Share Button

Comments

Komentarzy