Członkowie LKS Feniks Opoczno w Zarządzie Rady MG LZS

  • Członkowie LKS Feniks Opoczno w Zarządzie Rady MG LZS

23 marca w Miejskim Domu Kultury w Opocznie odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych miasta i gminy Opoczno. Delegatami z LKS Feniks Opoczno, którzy uczestniczyli w zebraniu byli: Grzegorz Stępień, Piotr Jesionek oraz Grzegorz Brzeski (każdy z klubów wyznaczał trzech przedstawicieli). Dodatkowo nasz klub reprezentowali: Konrad Indrychowski (delegat Olimpia Wola Załężna), Adam Belica (delegat LKS Opocznianka) oraz Jarosław Dąbrowski.

W pierwszej części spotkania, która miała charakter sprawozdawczy Gminna Rada LZS podsumowała działalność ostatniej kadencji oraz wręczyła wyróżnienia aktywnym działaczom sportowym. Z klubu Feniks Opoczno wyróżnienia otrzymali za działalność sędziowską: Grzegorz Stępień oraz Jarosław Dąbrowski. Za działalność sportową w Olimpii Woli Załężna wyróżniono Konrada Indrychowskiego.

Po części sprawozdawczej przyszedł czas na wybory nowych władz RMG LZS. W głosowaniu jawnym delegaci wybrali przewodniczącego, 15 osobowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na okres 4 letniej kadencji. Z klubu Feniks do Zarządu weszli: Grzegorz Brzeski, Grzegorz Stępień, Piotr Jesionek, Konrad Indrychowski oraz Adam Belica.

Pełny skład nowego Zarządu Rady Miejsko-Gminnej LZS w Opocznie: Przewodniczący: Sławomir Zieliński, Zastępca Przewodniczącego: Mariusz Wrzosek, Zastępca Przewodniczącego: Damian Pietrasik, Sekretarz: Joanna Płuciennik, Skarbnik: Stanisław Wiktorowicz, Członkowie Zarządu: Zbigniew Telus, Grzegorz Brzeski, Piotr Jesionek, Tomasz Huk, Adam Belica, Bogusław Czarnecki, Jacek Grabski, Rafał Skoczylas, Grzegorz Stępień, Robert Zalega, Konrad Indrychowski. Komisja Rewizyjna: Arkadiusz Janas, Katarzyna Derewęda-Jankowska, Tomasz Sołtysiak.

Podczas zebrania wybrano również pięciu delegatów RMG LZS na zjazd powiatowy Zrzeszenia LZS, który odbędzie się 5 kwietnia. Radę będą reprezentowali z klubu Feniks: Grzegorz Stępień oraz Grzegorz Brzeski. Z klubu Feniks na zebranie powiatowe oddelegowany zaś został Piotr Jesionek.

Gratulujemy wyróżnionym!!

Share Button

Comments

Komentarzy