Mało brakło.. ale Grant nie dla Feniksa

Mało brakło.. ale Grant nie dla Feniksa

Pomimo pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej wniosku złożonego w ramach konkursu „Grant na lepszy start” przez Ludowy Klub Sportowy Feniks Opoczno – nasz wniosek nie znalazł się w 35 ofertach zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania. Złożony wniosek pod tytułem „Rozwój Klubu Feniks promującego pozytywną filozofię sportu przez Beach soccer oraz Street soccer – zakup sprzętu sportowego na początek działalności klubu” otrzymał 51 punktów co pozwoliło zająć w rankingu miejsce 48-57 na 413 złożonych ofert (308 brano…

Czytaj więcej